تغییرات در سیستم دریافت چک از نمایندگان شرکت فاپکو

نمایندگان محترم شرکت فاپکو بدینوسیله به اطلاع آن دسته از نمایندگان که بخش اعتباری ( خرید بصورت چک ) برای آنان گشایش شده است میرساند که شرکت فاپکو از تاریخ ۰۱ خردادماه ماه ۱۳۹۷  از دریافت چک های قدیمی معذور میباشد و فقط چک هایی که طرح صیاد می باشند از نمایندگان دریافت میگردد. نمونه […]

ادامه مطلب