این مجموعه شامل برند تجاری زادو  است .

تبلیغات شامل :

۱- پوستر A4 است که بیشتر در جهت استفاده در فروشگاهها و جایگاههای پمپ بنزین استفاده میشود .

۲- بنر معرفی محصول در سایز ۹۰ × ۲۰۰ سانتیمتر و یا سایز مورد نیاز در جایگاههای پمپ بنزین

اشانتیون خرید محصول شامل :

در این بخش در صورت خرید ۲۰۰ کارتن که در هر کارتن نیز ۴۰ عدد محصول قرار دارد در یک فاکتور  ، تعداد ۲۰ کارتن بصورت اشانتیون خرید و به صورت رایگان به خریدار تحویل داده خواهد شد .