شرکت vinnic در زمینه تولید انواع باطری فعالیت می کند . شرکت فاپکو با انعقاد قرارداد با این کارخانه زمینه فعالیت جدید یرای نمایندگان را فراهم نموده است . در حال حاضر مراحل ثبت سفارشات در حال انجام است و در آینده نچندان دور بیش از ۲۰ محصول از این کارخانه در سبد کالای شرکت قرار خواهد گرفت .