images

بله.

تمامی محصولات دارای استانداردهای لازم میباشد و در محصولاتی که نیاز به گارانتی الزامی است ، دارای گارانتی می باشد .