پکیج تبلیغات و اشانتیون های برند آرون

برند آرون شامل انواع اسپریجات اعم از لوکس و ضرورری است . جهت تبلبغات در این برند کاتالوگ تک برگ ویژه ای تدارک دیده شده است که به تعداد در اختیار نمایندگان توزیع قرار میگیرد . اشانتیون خرید این محصولات : اشانتونهای خرید این محصول بصورت تصاعدی و بر اساس حجم خرید است. لازم بذکر […]

ادامه مطلب