پکیج تبلیغات و اشانتیون های انواع مکمل و اکتان بوستر

                                              این مجموعه شامل برند تجاری زادو  است . تبلیغات شامل : ۱- پوستر A4 است که بیشتر در جهت استفاده در فروشگاهها و جایگاههای پمپ بنزین استفاده میشود . ۲- بنر معرفی محصول در سایز ۹۰ × ۲۰۰ سانتیمتر و یا سایز مورد نیاز در جایگاههای پمپ […]

ادامه مطلب