AAEAAQAAAAAAAAVBAAAAJDlkYzgwYjBiLTMxZjYtNGQyOC05YWViLWI3YjZjOTgxNGM3Mg

بر اساس شرایط و نوع نمایندگی امکانات فعالیت نیز متفاوت است . اما بطور کلی با امکانات بسیار اندک نیز میتوانید در حوزه فروش محصولات شرکت فاپکو اقدام نمایید .

بسیاری از متقاضیان همکاری شرکت ، حتی با ایجاد پایگاه اینترنتی به فعالیت در این حوزه می پردازند و در سطح بزرگتر متقاضیان میتوانند اقدام به ایجاد فروشگاه و یا شرکت بازرگانی – بازاریابی کنند .

برخی از نمایندگان در ابتدا فعالیت خود را از منزل شخصی و یا از انبار شروع کرده اند و پس از توسعه اقدام به ایجاد محل تجاری فراختر فعالیت خود کرده اند.