نمایندگان محترم:

در جهت حمایت بیشتر و سودآوری بیشتر نمایندگان، تغییرات جدیدی در بخش لیست قیمت های نمایندگان اعمال گردیده است.

در این برنامه، نماینده با خرید در تعداد بیشتر از هر محصول (بصورت پلکانی) می تواند آن کالا را با قیمت کمتری دریافت نمایند.

بدیهی است میزان هدایای تبلیغاتی کما فی السابق با همان برنامه قبلی ارائه می گردد.

 

گروه خودرویی فاپکو