نمایندگان محترم شرکت فاپکو

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از نمایندگان که بخش اعتباری ( خرید بصورت چک ) برای آنان گشایش شده است میرساند که شرکت فاپکو از تاریخ ۰۱ خردادماه ماه ۱۳۹۷  از دریافت چک های قدیمی معذور میباشد و فقط چک هایی که طرح صیاد می باشند از نمایندگان دریافت میگردد.

نمونه چک طرح صیاد در ذیل این خبر قرار داده شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون طرح چک صیاد بر روی این لینک کلیک نمایید .