همکاران گرامی 

در تاریخ ۹۶/۶/۱۶ بدلیل تعطیلات تابستانی دفتر مرکزی تعطیل می باشد.

قابل ذکر است که شروع مجدد فعالیت شرکت از تاریخ ۹۶/۶/۱۹ راس ساعت ۹ می باشد.

با سپاس