یکی دیگر از دستاوردهای شرکت فاپکو در نمایشگاه گوانگجو چین در سال ۲۰۱۵ تجدید پیمان با شرکت هلیسون چین در فعالیت بر روی برند ۴X و GETSUN می باشد . اصرار بر کیفیت مطلوب محور اصلی در این مذاکره مطرح شده است .