نمایندگان محترم

بسته های تبلیغاتی جهت معرفی محصولات روغن موتور زادو به شرح مذکور در جدول ذیل تنظیم شده است .


نکته
۱ : بسته تبلیغاتی صرفا برای گالن های ۴ لیتری تعریف شده است.
نکته
۲ : درصورت خرید نماینده با تیراژ بالاتر ، مبلغ مازاد توسط شرکت محاسبه و توسط نماینده پرداخت میگردد.
نکته
۳: در صورت توافق شرکت،امکان تبدیل بسته های تبلیغاتی به انواع دیگر ( با پیشنهادی نماینده ) اعم از تبلیغات محیطی و یا رسانه ای امکان پذیر است
نکته
۴ : در صورت تغییر برنامه تبلیغاتی ، نماینده میبایست ، بسته تبلیغای خود را با برنامه جدید دریافت نماید . بدیهی است فاکتورهای خرید قبلی نماینده نیز ، از زمان تغییر برنامه تبلیغاتی با برنامه جدید محاسبه می گردد .
نکته
۵ : در صورت اضافه شدن هدایای جدید ، امکان کاهش و یا حذف دیگر هدایا وجود دارد.

 

 

 

حداقل تعداد خرید نماینده جهت دریافت بسته تبلیغاتی

بسته تبلیغات

۵کارتن

۲۰ کارتن

۵۰ کارتن

۱۰۰ کارتن

۲۰۰ کارتن

۲۰۰ کارتن به بالا

کاتالوگ معرفی محصولات

لینک مشاهده

۳۰

۱۰۰

۲۰۰

۴۰۰

۸۰۰

بررسی میشود

پوستر

لینک مشاهده

۲

۶

۱۰

۲۰

۴۰

بررسی میشود

لباس کار

لینک مشاهده

۱

۳

۶

۱۲

بررسی میشود

بنر تبلیغاتی

لینک مشاهده

۱

۲

۴

۸

بررسی میشود

دستمال کاغذی

لینک مشاهده

۱۰

۴۰

۸۰

۱۶۰

۳۲۰

بررسی میشود

استند فروشگاهی

لینک مشاهده

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بررسی میشود

تابلو

فروشگاهی

لینک مشاهده

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بررسی میشود

پرچم های
ریسه ایی

لینک مشاهده

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بررسی میشود