photo12

بله تمام افراد باهرسنی و هر میزان تحصیلات و تجربه هم می توانند فعالیت خوب و موفقی داشته باشند.

با توجه به هدف اصلی شرکت فاپکو در راستای ارائه اطلاعات دقیق  و نیز مشاوره صحیح در انتخاب کالا به مصرف کننده ، اصول و برنامه ریزی مبتنی بر علوم نوین بازاریابی و فروش تنظیم گردیده است که از بدو ورود نماینده به گروه نمایندگان فاپکو اجرا میشود .

  • در این روش فرض را بر عدم اطلاع نماینده از روشهای فروش و جزییات محصولات قرار داده شده است . لذا جزوات آموزشی بسیار کاملی در این باب تهیه شده است که حاصل تجربیات گروه فروش در سطح کشور و منطبق با فرهنگ و بازار کشور میباشد .

  • بخش دیگر برگزاری کلاسهای آموزشی رایگان و دوره ای برای نمایندگان است که عامل بسیار مهم در پیشرفت نمایندگان محسوب میگردد .

  • برگزاری جلسات گروهی و دعوت از نمایندگان شرکت در نشست پرسش و پاسخ نیز میتواند در کسب تجربیات نمایندگان بسیار موثر باشد .

  • معرفی کتابهای آموزشی در زمینه های بازاریابی و فروش و مدیریت نیز می تواند گام دیگری در موفقیت نماینده محسوب گردد .

  • واحد مشاوره تلفنی و تلگرام پرسش و پاسخ نیز بصورت فعال آمادگی کامل در انتقال اطلاعات پیرامون این برنامه را برای نماینده فراهم می سازد .